بعد پایه کوتاه می بافیم تا آخر که رسید بافت را ادامه دهیدتا سمت دیگر هم بافته شود یعنی دور زنجیره بافته شود


آموزش تصویری قلاب بافی،قلاب بافی،بافت کمربند

به اندازه دور کمر به اضافه 20 سانت زنجیره می زنیم

بعد پایه کوتاه می بافیم تا آخر که رسید بافترا ادامه دهیدتا سمت دیگر هم بافته شود یعنی دور زنجیره بافته شود

آموزش تصویری قلاب بافی،قلاب بافی،بافت کمربند

 آموزش تصویری قلاب بافی،قلاب بافی،بافت کمربند
آموزش تصویری قلاب بافی،قلاب بافی،بافت کمربند

دو ردیف که بافتید با رنگ دیکه دو ردیف پایه کوتاه ببافید

با رنگ سبز یکی 6 تایی و یکی پایه کوتاه بافته تا آخر ادامه دهید

آموزش تصویری قلاب بافی،قلاب بافی،بافت کمربند

لبه آن راحلقه گذاشته تا کنید و بدوزید و روی آن را با دو دکمه تزیین کنید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه