نگهداری گل پوتوس (پتوس)،پوتوس مهمترين گل آپارتماني محلات بوده و بهترين كيفيت توليد پوتوس ايران درمحلات میباشداين گل در حال حاضر بيشترين حجم صادرات گل آپارتماني محلات را به خود اختصاص داده است.

نگهداری گل پوتوس،نگهداری گل پتوس،تکثیر گل پتوس،شكل ظاهري پتوس،گل و گیاه

نام فارسی :پوتوس

نام علمی Scindapsus aureus Syn Epipremunmreum aureum :

نام انگلیسی : Pothos; Tvy- arum

خانواده : Araceae

پوتوس مهمترین گل آپارتمانی محلات بوده و بهترین کیفیت تولید پوتوس ایران درمحلات میباشداین گل در حال حاضر بیشترین حجم صادرات گل آپارتمانی محلات را به خود اختصاص داده است.

روش تکثیر:

قلمه شاخه از انتهای گیاه ه طول10 Cm ازاواخر بهار تا اواسط تابستان با درجه حرارت24-21 درجه سانتیگراد و نیز قلمه برگی حاوی یک جوانه در اواخر بهار

نوع خاک 3/1 : خاک باغچه + 3/1 خاک برگ + 3/1 ماسه

شکل ظاهری برگ وگل:

بالا رونده با ریشه های هوایی در اطراف گره ها – برگهای جوان تخم مرغی شکل با نوک تیز به رنگ سبز براق ویا بصورت ابلق با لکه های سفید یا زرد ، برگهای مسن به صورت قلبی شکل – به دز فرم آویز یا چماغی پرورش می یابد .

نیازهای محیطی:

دما:معتدل تا گرم حداقل دما 19-16 درجه سانتیگراد حداکثر دما30 درجه سانتیگراد

نور: متوسط

آبیاری: متوسط

آفات و بیماریها: نسبتا مقاوم


نگهداری گل پوتوس،نگهداری گل پتوس،تکثیر گل پتوس،شكل ظاهري پتوس،گل و گیاه
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه