باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری به یک کتابفروشی در واشنگتن رفت و چند کتاب خرید. اوباما و دخترانش در کتابفروشیباراک اوباما رئیس جمهورامریکا یک روز پس از "جمعه سیاه" همراه با دو دخترش ساشا و مالیا به یک کتابفروشی در واشنگتن رفت و از آن کتاب خرید. اولین روز بعد از عید شکرگزاری در آمریکا، روز خرید ویژه برای خانواده‌های آمریکایی است و آنها در این روز می‌توانند با تخفیف‌های بسیار، اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این روز که به جمعه سیاه مشهور است خانواده‌ها همرا ...

باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری به یک کتابفروشی در واشنگتن رفت و چند کتاب خرید.
 

اوباما و دخترانش در کتابفروشی

باراک اوباما رئیس جمهورامریکا یک روز پس از "جمعه سیاه" همراه با دو دخترش ساشا و مالیا به یک کتابفروشی در واشنگتن رفت و از آن کتاب خرید. اولین روز بعد از عید شکرگزاری در آمریکا، روز خرید ویژه برای خانواده‌های آمریکایی است و آنها در این روز می‌توانند با تخفیف‌های بسیار، اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند.

در این روز که به جمعه سیاه مشهور است خانواده‌ها همراه با فرزندانشان به مراکز خرید و فروشگاه‌ها می‌روند تا از فرصت خرید با تخفیف بهره ببرند. اهمیت این روز آنچنان است که بسیاری از فروشگاه‌ها از ساعت 4 صبح باز می‌شوند و صف‌های طولانی برای خریدهای ویژه تشکیل می‌شود.

 
عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-1

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-2

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-3

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما ه��راه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-4

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-4

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-5

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-6

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-7

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما همراه با دو دخترش برای خرید روز پس از شکرگزاری-8

عکس: اوباما و دو دخترش در کتابفروشی
باراک اوباما برای خرید روز پس از شکرگزاری
 
منبع: فرادید
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه