شهرام شب پره خواننده لس آنجلسی برای دریافت پول کنسرتش, از تهیه کننده کنسرت شکایت کرده و نکته جالب این است که او شکایتش را تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده است. شکایت نامه شهرام شب پرهبه نظر می رسد شهرام شب پره خواننده 67 ساله لس آنجلسی برای رسیدن به پول کنسرت خود, از تهیه کننده کنسرتش که در ایران زندگی می کند شکایت کرده است!. این تصویر از شکایت شهرام شب پره به تاریخ 23 آبان امسال، منتشر شده و دلیل این شکایت از سوی او را «رسیدن به پول کنسرت خود در ترکیه» عنوان شده است. شکایتی که شب پره آن را تقد ...

شهرام شب پره خواننده لس آنجلسی برای دریافت پول کنسرتش, از تهیه کننده کنسرت شکایت کرده و نکته جالب این است که او شکایتش را تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده است.

شکایت نامه شهرام شب پره

به نظر می رسد شهرام شب پره خواننده 67 ساله لس آنجلسی برای رسیدن به پول کنسرت خود, از تهیه کننده کنسرتش که در ایران زندگی می کند شکایت کرده است!

این تصویر از شکایت شهرام شب پره به تاریخ 23 آبان امسال، منتشر شده و دلیل این شکایت از سوی او را «رسیدن به پول کنسرت خود در ترکیه» عنوان شده است.

شکایتی که شب پره آن را تقدیم دادگاه عمومی در تهران کرده است!!

 

شکایت نامه شهرام شب پره

شکایت نامه شهرام شب پره


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: parsine.com


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه