عکس: سنگر های جنگ جهانی، فرانسه

در طول جنگ جهانی اول، این سنگر ها در فرانسه و آلمان برای محافظت از جان سرباز ها ساخته می شد، این سنگر ها بازمانده ی یک قلعه در چمین دیس دیمز، فرانسه هستند که حدود 30،000 سرباز فرانسوی در طول ده روز در آوریل 1917 در آن کشته شدند.

سنگر های جنگ جهانی، فرانسه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه