مدونا خواننده پرحاشیه و سرشناس امریکایی, در هفته گذشته به همراه پسر 15 ساله اش سفری به اسپانیا کرده بودند. عکس های جدید مدونامدونا خواننده 57 ساله پنج شنبه شب را در کنار پسرش سپری کرد. مدونا روز پنج شنبه به همراه پسرش روکو Rocco Ritchie که حاصل ازدواج مدونا و گای ریچی می باشد در بارسلونا اسپانیا حضور داشتند. روکو 15 سال سن دارد. در ادامه عکس های مدونا و پسرش را مشاهده می کنید. مدونا در سن 57 سالگی. روکو پسر 15 ساله مدونا. روکو فرزند مدونا. مدونا خواننده سرشناس امریکایی. تهیه و تدوین:گروه سرگ ...

مدونا خواننده پرحاشیه و سرشناس امریکایی, در هفته گذشته به همراه پسر 15 ساله اش سفری به اسپانیا کرده بودند.

عکس های جدید مدونا

مدونا خواننده 57 ساله پنج شنبه شب را در کنار پسرش سپری کرد.

مدونا روز پنج شنبه به همراه پسرش روکو Rocco Ritchie که حاصل ازدواج مدونا و گای ریچی می باشد در بارسلونا اسپانیا  حضور داشتند.

روکو 15 سال سن دارد.

در ادامه عکس های مدونا و پسرش را مشاهده می کنید.


مدونا در سن 57 سالگی

مدونا در سن 57 سالگی

 

روکو پسر 15 ساله مدونا

روکو پسر 15 ساله مدونا

 

روکو فرزند مدونا

روکو فرزند مدونا

 

مدونا خواننده سرشناس امریکایی

مدونا خواننده سرشناس امریکایی

تهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه