خودرویی که شهرام جزایری پس از 13 سال زندان به جرم فساد اقتصادی سوار می شود. ماشین شهرام جزایری. منبع: ارسالی کاربران.

خودرویی که شهرام جزایری پس از 13 سال زندان به جرم فساد اقتصادی سوار می شود.

ماشین شهرام جزایریماشین شهرام جزایری

 

منبع: ارسالی کاربران

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه