فوزیه فواد اولین همسر محمدرضا پهلوی و اهل کشور مصر بود. در این مقاله لباس عروس فوزیه و بهترین لباس های شب او را گردآوری کرده ایم. بهترین لباس های فوزیه همسر اول محمدرضا پهلوی، از لباس عروس تا لباس شبفوزیه فؤاد Fawzia Fuad شاه‌ دخت مصر و شهبانوی ایران متولد ۱۴ آبان ۱۳۰۰ شاهزاده‌ای مصری و نخستین همسر محمدرضا پهلوی بود. محمدرضا پهلوی قبل از آن که به پادشاهی برسد به مدت یک سال همراه با همسرش فوزیه در کاخ مرمر تهران اقامت داشتند. فوزیه فرزند ملک فواد و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود و حاصل ازدو ...

فوزیه فواد اولین همسر محمدرضا پهلوی و اهل کشور مصر بود. در این مقاله لباس عروس فوزیه و بهترین لباس های شب او را گردآوری کرده ایم.

بهترین لباس های فوزیه همسر اول محمدرضا پهلوی، از لباس عروس تا لباس شب

فوزیه فؤاد Fawzia Fuad شاه‌ دخت مصر و شهبانوی ایران متولد ۱۴ آبان ۱۳۰۰  شاهزاده‌ای مصری و نخستین همسر محمدرضا پهلوی بود. محمدرضا پهلوی قبل از آن که به پادشاهی برسد به مدت یک سال همراه با همسرش فوزیه در کاخ مرمر تهران اقامت داشتند.
فوزیه فرزند ملک فواد و خواهر ملک فاروق  پادشاه مصر بود و حاصل ازدواج او با محمدرضا شاه دختری به نام شهناز بود. فوزیه در 11 تیر 1392 در سن 91 سالگی در مصر درگذشت.

 

لباس نیمه رسمی فوزیه

لباس نیمه رسمی فوزیه

 

 

لباس رسمی فوزیه

لباس رسمی فوزیه

 

 

لباس نیمه رسمی فوزیه

لباس نیمه رسمی فوزیه

 

 

لباس عروس دنباله دار فوزیه

لباس عروس دنباله دار فوزیه

 

 

لباس شب حریر فوزیه

لباس شب حریر فوزیه

 

 

لباس شب گلدار فوزیه

لباس شب گلدار فوزیه

 

 

لباس عروس فوزیه

لباس عروس فوزیه

 

 

لباس شب دنباله دار فوزیه

لباس شب دنباله دار فوزیه

 

 

لباس عروس فوزیه در مراسم عروسی در مصر

لباس عروس فوزیه در مراسم عروسی در مصر

 

 

لباس عروس فوزیه در مراسم عروسی در تهران

لباس فوزیه در مراسم عروسی در تهران

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه