نحوه بافت شال و كلاه ،اندازه نهائي دور سر كلاه براي سايز S/M پنجاه و دو تا پنجاه و چهار سانتيمتر و براي سايز M/L پنجاه و شش تا پنجاه و هشت سانتيمتر است


بافت شال و كلاه،آموزش بافت شال ،آموزش بافت کلاه،قلاب بافی


نحوه بافت کلاه


M/L و S/M : سایزها

اندازه نهائی دور سر کلاه برای سایز S/M پنجاه و دو تا پنجاه و چهار سانتیمتر و برای سایز M/L پنجاه و شش تا پنجاه و هشت سانتیمتر است


وسایل مورد نیاز:

کاموا 100 گرم
میل گرد شماره 4 برای کشباف
میل گرد و میل دوطرفه شماره 5
دکمه 2 عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.


توضیحات:

بافت ابری در دو میل:تمام رجها به زیر بافته میشود
بافت ابری در حالت بدون درز:یک دور زیر، یک دور رو

پترن مورد استفاده در بافت این کلاه 1 . A می باشد که شکل نمای روئی پترن را نشان می دهد .

نحوه بافت :

این کلاه ابتدا به صورت درزدار و سپس بدون درز بافته میشود.

ابتدا 94 - 86 دانه در میل گرد شماره 4 سر بیاندازید .یک رج از پشت کار به زیر ببافید،سپس بافت را به صورت زیر ادامه دهید:شش دونه ابتدا ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا هشت دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با دو تا زیر و شش دونه آخر ابری تمام کنید.
بافت کشباف و ابری را ادامه دهید تا اندازه 4 سانتیمتر شود، بعد بافت را با میل گرد شماره 5 به شرح زیر ادامه دهید:

شش دونه ابتدا ابری 74 - 82 را مطابق پترن 1. A بیافتد . رج را با شش دونه ابری تمام کنید. وقتی اندازه 8 سانتیمتر شد، شش دونه ابتدای میل را کور کنید سپس بافت را به هم وصل کنید تا بدون درز شود و 80 - 88 دونه رو میل را همانند قبل ببافید.

وقتی اندازه کلاه 21 -20 سانتیمتر شد، تمام دونه ها را تا انتها ابری ببافید و همزمان از هر سه دور دوازده دونه به تعداد پنج بار کم کنید. ( تعداد دانه ها 28 - 20 )
حال در طی دور دو تا یکی کنید، بعد کاموا را ببرید و از بین دونه های باقیمانده رد کرده بکشید و محکم کنید. بلندی کلاه تقریباً 26 -25 سانتیمتر خواهد بود. بعد دو قسمت ابری را در پائین کلاه روی هم قرار داده و دکمه ها را بدوزید.


--------------------------------------------------------------------------

نحوه بافت شال


این شال تک سایز میباشد.
طول و عرض این شال تقریباً 60 و 34 سانتیمتر است.


وسایل لازم :

کاموا 250 گرم
میل گرد شماره 5
میل گرد شماره 4
دکمه 4 عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

ابتدا 62 دونه در میل شماره 4 سربیاندازید. یک رج از پشت کار به زیر ببافید و سپس از روی کار به شرح زیر ادامه دهید:

شش دونه ابتدا ابری، دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و شش دونه آخر را ابری ببافید. بافت را همینطور ادامه دهید تا اندازه 4سانتیمتر شود، سپس بافت را با میل شماره 5 و به شرح زیر ادامه دهید:

شش دونه ابتدا ابری، پنجاه ببافید دونه بعد را مطابق پترنA.1 بیافتد و شش دونه آخر را نیز ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه 20 سانتیمتر شود، سپس شش دونه ابتدا و انتها را کور کنید. (تعداد دانه ها 50 ) کاموا را ببرید و این تکه را کنار بگذارید و تکه دوم را همانند تکه اول ببافید.
بعد از اتمام بافت تکه دوم، شش دونه جدید د�� میل شماره 5 سربیاندازید بعد دونه های مربوط به یک تکه را ببافید،سپس دونه های مربوط به تکه دوم را ببافید و در انتها شش دونه جدید سربیاندازید. (تعداد دانه ها 112 )

بافت رابه این شرح ادامه دهید:شش دونه ابتدا ابری، 100 دونه بعد را مطابق پترن 1.A ببافید و شش دونه آخر را ابری ببافید، همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه 34 سانتیمتر شود.


بعد بافت را با میل شماره 4 به این شرح ادامه دهید:همزمان در بافت این رج دو دونه اضافه کنید، شش دونه ابتدا ابری، دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر *فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و شش دونه آخر را ابری ببافید. (تعداد دانه ها 114 ) بافت را ادامه دهید تا اندازه کشباف 4 سانتیمتر شود، سپس در همان حالت کشباف کور کنید.
بعد شش دونه ابری ابتدا و انتها بعد از یکی شدن دو تکه را روی هم بگذارید و دکمه ها را رویش بدوزید.

منبع : translated-knitting.persianblog.ir


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه