جنایت‌های تروریست‌های داعش را با رفتار گونه‌ای از انسان‌های اولیه مقایسه کرده است. روزنامه قانون این طرح را منتشر کرده و در بالای آن نوشته است: نئاندرتال‌های تازه تاریخ!. منبع: ایسنا.

جنایت‌های تروریست‌های داعش را با رفتار گونه‌ای از انسان‌های اولیه مقایسه کرده است.

روزنامه قانون این طرح را منتشر کرده و در بالای آن نوشته است: نئاندرتال‌های تازه تاریخ!

daesh732_ab4.jpg

 

منبع: ایسنا

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه